BRANN: – Nye relasjoner, vennskap og fair play

Av Martine Sagmyr Selle

Årets Trond Mohn Sommerakademi begynner å nærme seg med stormskritt. I den anledning har vi snakket med alle samarbeidsklubbene. Og for å starte det hele av har vi snakket med vår representant fra SK Brann, Marion Buunk (38)

En del av felleskapet

Hvordan ble dere av del av Trond Mohn Sommerakademi?

-Vi ble en del av TMS for at vi synes det er et flott tiltak rettet mot barn og ungdom. Det å kunne være delaktig i et så fint prosjekt, hvor man strekker ut en hånd i en utfordrende tid, synes vi er veldig motiverende. Vi som klubb har også et ansvar for å ivareta lokalmiljøet på en god måte. Dette prosjektet sammenfaller godt med våre verdier og tankesett. Det er et samfunnsnyttig prosjekt som inkluderer på alle plan. Vi setter stor pris på å kunne være en del av dette fellesskapet.

Har dere tidligere erfaringer eller samarbeid i lokalmiljøet med Trond Mohn?

-Trond Mohn har vært en lojal støttespiller for både klubben og idretten generelt i lang tid. Han er kjent for sin enorme raushet. Hans bidrag lagt til rette for å støtte gode formål i en årrekke. Barn og unge har fått gode forutsetninger til å være aktive i sine lokalmiljø, gjennom hans tunge innvesteringer i idretten.

Raskt revet vekk

Barn og unge er en av de mest utsatte gruppene i samfunnet i pandemien. Så hvilken betydning har det for lokalmiljøet at dere kan tilby et sommer aktivitetstilbud som dette?

-At barn og ungdom fra lokalmiljøet får anledning til å delta på et slikt arrangement hvor aktivitet, positive opplevelser og samhold står i fokus i en slik pandemi kan gi mange gode ringvirkninger lokalmiljøet. Det er mange som har kjent på usikkerhet, ensomhet, uforutsigbarhet og inaktivitet under pandemien. Vi håper at aktivitetstilbud som dette, kan bidra til å øke motivasjon og begrense frafallet til idretten, samt styrke samholdet på tvers av klubber.

Det har jo vært vanskelig det siste året å gjennomføre fritidsaktiviteter både for voksne og unge, i kultur og idrett.  Hvordan har responsen og deltagelsen vært rundt fotballmiljøet, både generelt og spesifikt til sommerakademiet?

-Til tross for redusert aktivitetstilbud og begrensninger på flere plan, har responsen og deltagelse generelt vært overraskende bra. Vi er takknemlig for at folk har vært tålmodige, fleksible og forståelsesfulle for stadige endringer på et begrenset tilbud i en vanskelig tid. Responsen på sommerakademiet har vært kjempegod. Plassene vi hadde ble raskt revet vekk, og med flere på venteliste er det ikke tvil om at dette er et tilbud som mange ønsker å være en del av, så det synes vi er utrolig kjekt.

Unik mulighet

Trond Mohn ønske er at ungene skal si at “vi har hatt det gøy” etter årets arrangement. Hva er klubbens motivasjon og forhåpninger til sommerakademiet?

-Vi skal gjøre det vi kan for at deltagerne sitter igjen med en positiv opplevelse, som de kan dra nytte av både på og utenfor fotballbanen. Vi håper at det faglige innholdet på øktene kan bidra til å øke motivasjon og holde læringsviljen oppe i hverdagen. I år er det deltagere fra mange forskjellige klubber. Dette gir en unik mulighet til å bli kjent med spillere på tvers av miljøene. Vi håper at det kan bidra til nye relasjoner, vennskap og fair play.

Utover dette, er dere som klubb klare for å være en del av et av årets største arrangementer for barn og unge?

-Vi gleder oss veldig til å ta imot fotballglade barn og unge for noen innholdsrike dager her på Nymark. Ønsker også å takke Trond Mohn og Arna Bjørnar for et veldig flott initiativ.