DET HANDLER EGENTLIG OM Å HA DET GØY

21.-24. juni arrangeres Trond Mohn sommerakademi for andre gang, og vi har tatt en liten prat med Trond Mohn for å høre om hans motivasjon inn i dette prosjektet.

Historien bak Trond Mohn sommerakademi startet med en artikkel i BA hvor utviklingsleder i Arna-Bjørnar Erik Mjelde fortalte om planer om et akademi sommeren 2020, han ønsket å gi barn og ungdom en gøy opplevelse til tross for at vi var midt i en epidemi.  Trond Mohn fanget opp artikkelen og tok kontakt for å synliggjøre sitt ønske om å bidra slik at påmeldingsavgiften kunne bli så lav at flere kunne være med.  I et strålende sommervær gjennomførte vi akademiet med over 550 deltakere på banene i Arna.   

I dialog med Trond både under og etter arrangementet ble vi enige om at dette måtte gjenskapes, vi var også enige om at dette prosjektet var så positivt at her ville vi ha flere med. 

I nær dialog med Trond besluttet Arna-Bjørnar å utvide tilbudet til å gjelde 2000 barn fordelt i hele Stor-Bergen.

Du er kjent for ditt engasjement for oppvekstvilkårene til barn og ungdom, hvor viktig er idrettslagenes tilbud til barn og ungdom?

– Det er viktig at barn og unge tar del i idretten. Den gir så mye, både kameratskap og helse. Jo flere vi kan ha i idretten, jo bedre er det. Statistisk er det mange barn som lever i familier med stramme økonomiske prioriteringer, hvis vi kan fange opp og gi mange av disse et tilbud de ellers ikke hadde fått ta del i, er det strålende, sier Trond.

Organiseringen av et så stort arrangement krever samarbeid på tvers av klubbgrensene.  Arna-Bjørnar har inngått samarbeid med 12 klubber fordelt i alle byens bydeler for å kunne gi et optimalt tilbud til barn og unge.

– Hvis klubbene samarbeider vil en kunne lage mer solide og trygge arenaer for barn og ungdom. Utfordringen ligger i å skape en arena hvor barn kan blomstre i fin balanse mellom utfordringer og mestring, hvor trygghet og sosialt samspill er bakteppe.

­Idrettslagenes betydning i lokalsamfunnet blir kanskje ikke verdsatt høyt nok, derfor er det viktig at private aktører er med å gir støtte til samfunnsnyttige tiltak av denne karakter. 

– Hvis jeg i noen grad kan være med å påvirke barns trygghet, sosial utvikling og selvtillit gjennom et slikt prosjekt har det vært til nytte, avslutter Trond. 

Da er det “bare” for oss som er så heldige å få ta del i Trond sin raushet å forvalte hans ideer på en best mulig måte.