BRANN: – Nye relasjoner, vennskap og fair play

-At barn og ungdom fra lokalmiljøet får anledning til å delta på et slikt arrangement hvor aktivitet, positive opplevelser og samhold står i fokus i en slik pandemi kan gi mange gode ringvirkninger lokalmiljøet.